Die ........... Don Quichot en zijn .......... heldendaden.

Wat voor woorden zou jij invullen op de stippellijntjes?
Vraag je docent naar de opdracht bijvoeglijke naamwoorden
en schrijf je eigen topverhaal.

Don Quichot