Wij zijn nieuwsgierig naar jullie reactie op deze website.
Willen jullie ons dat laten weten?

  educatie@het-muziektheater.nl

Colofon
©: Educatieve Dienst Het Muziektheater Amsterdam 2009
Eindredactie: Lin van Ellinckhuijsen
Concept en vormgeving: Martijn Luns > bureauLuns.nl
Techniek: Bert Bulder – HippoWebdesign Amsterdam

Fotografie: Gerry Hurkmans, Martijn Luns, Deen van Meer, Lex van der Slot,
   Angela Sterling
Illustraties Verhaal Don Quichot: Danielle De Boo
Illustraties Welkom in Het Muziektheater: Rogier Willems
Spitzenfilm: Altin Kaftira (videomaster Het Nationale Ballet)
Hiphopclip Windmill: Omroep Fryslân
Kostuumtekeningen Jérôme Kaplan

Inhoudelijke bijdragen/opdrachten: Gerda Langerveld – Centrale Opvang
  Nieuwkomers Nellestein, Amsterdam, Ank Bredewold – Het Gein Amsterdam,
  Ilse Oomen – Het Gein, Amsterdam, Pauline van Oudheusden – SBO de Kans,
  Amsterdam, Wendy Pekel – Het Rinket, Castricum en Han Kamman – Sint
  Antoniusschool, Amsterdam
Muziek ‘Orkestgroepen’:
  houtblazers: Holland Symfonia – Mozart fantasie in f kv 608
  strijkers: Holland Symfonia – Mozart fuga in c kv 546
  koperblazers: Aaron Copland Fanfare – For the Common Man
  slagwerk: Ensemble Elbtonalschlagwerk – Presto “Gainsborough’ van Thomas
  Gauger
Muziek ‘Visioen’: variatie Dulcinea, tweede akte Sofia National Opera   Orchestra o.l.v. Boris Spassov
Muziek ‘Dirigent’: zigeunerdans tweede akte Sofia National Opera Orchestra
  o.l.v. Boris Spassov
Muziek ‘Componist’: Coda eerste akte Sofia National Opera Orchestra o.l.v.
  Boris Spassov

Met dank aan: Het Nationale Ballet, Bureau Dans, Nationale Balletacademie,
  Ariana Weltevrede, Jappe Groenendijk, Margriet Prinssen, Bart Hermans,   Monica van Alphen, Marga Wobma-Helmich, Pascalle Paerel, Rink Sliphorst,   Marjolein Bergsma, Mechteld van Gestel, Wijnand van der Horst, Can Yukova

Contact

  Het Muziektheater Amsterdam
  Educatieve Dienst
  Postbus 16822
  1001 RH Amsterdam
  020 5518307

Links
  www.het-muziektheater.nl
  www.hetballet.nl
  www.dansmaar.nl
  nl.wikipedia.org
  www.ahk.nl
  ballet.startpagina.nl
  www.digischool.nl


Disclaimer

De Educatieve Dienst verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie.  De Educatieve Dienst aanvaardt derhalve
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of geleden schade van welke
aard dan ook, voortkomend uit het gebruik van deze website.
Enkele foto's op deze site vallen onder GNU-FDL licentie. Indien u, op welke wijze dan ook, recht meent te hebben op delen van de inhoud van deze site, kunt u contact opnemen met de webmaster.